Parat julelunsj

Påmelding (Klikk på den linken hvor du ønsker å delta)

1 desember kl 11:45-12:30      Lauritz Meltzers hus, Fosswinckelsgt 6, 9etg
ADM

5 desember kl 11:45-12:30      BB-Bygget
MOFA

7 desember kl 11:45-12:30      Inst. For Biologi , Thormøhlensgt 53A/B
MNFA

9 desember kl 11:45-12:30      Årstadveien 19
INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI

12 desember kl 11:45-1230     Lauritz Meltzers hus, Fosswinckelsgt 6, 9etg
HF/SV/JUR/PSYKOLOGI/UM/UB/SARS           

 

 

Det er nå kommet melding fra Departementet om potten ved de lokale forhandlingene. Hele tabllen finner du her:  Lønnsoppgjøret 2016

Det er satt av følgende for UiB

Akademikerne                   9 723 500
YS/LO/Unio                     22 515 930
Til sammen                     32 239 440

En skal her huske på at YS/LO/Unio allerede har fått 50 % med virkning fra 1 mai, mens Akademikerne ikke får lønnsendring før etter de lokale forhandlingen.