Årsmøte i Parat UiB 2024

Årsmøte i Parat UiB vil bli avholdt tirsdag 19.mars kl. 15.00. Sted for årsmøtet er Institutt for klinisk odontologi i Årstadveien 19, på møterommet Lateralen i 1.etg. Frist for innsending av saker er til årsmøtet er fredag 23.februar. Innkallingen til årsmøte vil bli sendt mandag 26.februar.

Minner også om at det i etterkant av årsmøtet ca. 15.45 vil bli et foredrag av psykologspesialist Stian Sørheim Espevoll.