Innmelding

Parat trenger en jevnt medlemstall for at vi skal kunne delta i alle organer og utvalg på UiB. Det er derfor viktig at vi får nye medlemmer med oss. Du kan hjelpe oss å gjøre Parat til en handlekraftig organisasjon. Du vil også få muligheter til å få fine vervepremier fra Parat sin butikk.

Nedenfor finner du gode argumenter fra den siste medlemsundersøkelsen hvorfor våre medlemmer valgte Parat.

Svært vesentlig:

 • Parat er partipolitisk uavhengig
 • Parat har avtaler i privat, kommunal og statlige bedrifter. Du kan derfor   beholde ditt medlemskap selv om du skifter arbeidsplass.

Vesentlig: 

 • Parat har høy kvalitet på tjenestene
 • Det gir trygghet
 • Parat er handlekraftig
 • Bistand i arbeidsforholdet
 • Parat har gode tillitsvalgte
 • Jeg kan være medlem selv om jeg bytter jobb
 • Parat har nærhet til medlemmene
 • Parat er profesjonsuavhengig
 • Parat organiserer i alle sektorer
 • Forsikringsordninger og andre medlemsfordeler
 • Parat er et YS-forbund
 • De fleste på arbeidsplassen var medlemmer

Vervingsråd:

Ta kontakt med en nyansatt og fortell om Parat.
Ikke vær en aggressiv selger, men lytt og fortell hvordan Parat kan være behjelpelig
Henvis gjerne til den lokale tillitsvalgte eller hovedtillitsvalgte hvis du står fast eller ikke kan svar på spørsmål.
Ikke snakk  negativt om de andre organisasjonene på UiB.

Innmelding digitalt