Om Parat

Parat er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS.  Vi er samfunnsengasjert og  opptatt av at vi alle skal ha en god arbeidsplass med like muligheter til faglig og personlig vekst.

Parat mener at kompetanse er det viktigste grunnlaget for verdiskaping og utvikling av velferdssamfunnet. For å sikre velferden må vi ha et utdanningssystem med høy kvalitet på alle nivåer. Utdanning er nøkkelen til både integrasjon, inntekt, følelse av mestring og helse.

Ved UiB er Parat ledende innen teknisk og administrativt personale. Vi er opptatt av utdanning men vi mener det er viktig å ivareta de med lang realkompetanse, kunnskap er viktig på alle nivåer.

Parat er opptatt av at universitetet har kunnskapsrike og godt skolerte leder og vi mener at det kun kan gjøres gjennom obligatorisk opplæring innen HMS så vel som lov og avtaleverk.

Randi Heimvik      Hovedtilitsvalgt for parat ved UiB er: Randi Heimvik