YS Statkonferansen 17.-18. januar 2023

YS Statkonferansen ble arrangert 17.-18.januar og hovedtema på konferansen var tillitsreformen og beredskap. Jens Jahren er ny leder for YS Stat. Han  innledet konferansen og understreket at det kommende lønnsoppgjøret blir viktig, og at medlemmer har forventninger etter et moderat lønnsoppgjør i fjor. Prisveksten og den økte renta har spist opp lønnsveksten vi fikk i 2022. Det skaper spenning inn mot det kommende lønnsoppgjøret, samtidig som YS Stat må opptre som en ansvarlig part i de kommende forhandlingene. Han nevnte også at mange med lang erfaring føler nå en frustrasjon, og at det er vanskelig å få den kompetansen man trenger. Mange som går over i det private næringslivet.

YS leder  Hans Erik Skjæggerud sa bl.a. at YS vil sette livslang læring øverst på dagsorden. Det trengs bedre finansiering og og bedre avtaler med arbeidsgiverne. Det er en nedadgående trend i antall som ta videreutdanning, og at medlemmer må motiveres til kompetanseutvikling.

Statsråd Sigbjørn Gjelsvik holdt et innlegg om bl.a. tillitsreformen i staten, og at den skal kunne gi mer faglig frihet og mer tillitsbasert styring, samt øke de ansatte i førstelinja sin mulighet til å få brukt kompetansen sin. Han oppfordret til å bruke denne muligheten til å få luke bort rapporteringskrav som ikke er nødvendig.

YS Stat – Mette Skare redegjorde for den nye hovedavtalen i staten. Formålsparagrafen er styrket slik at medbestemmelsen er videreutviklet og skal sikre involvering tidligere i prosesser. Den nye hovedavtalen skal også styrke de tillitsvalgte rettigheter og påvirkning.

Kurs og faglig påfyll for tillitsvalgte

Parat er opptatt av å gi de tillitsvalgte støtte og kompetanse slik at de kan utføre sine oppgaver på en god måte, og føle seg trygge i rollen som tillitsvalgt. Nye tillitsvalgt får alle tilbud om grunnopplæring. Parat tilbyr også ulike fordypningskurs i bl.a forhandlingsteknikk, konflikthåndtering og presentasjonsteknikk.  Det er også mulig for tillitsvalgte å ta deltidsstudier som gir studiepoeng.

15.februar arrangerer Parat region vest  møte for tillitsvalgte med temaet «Hva er min rolle som tillitsvalgt i varslingssaker?» Link for info påmelding er satt inn nedenfor.

Parat Kompetanse – Kurs – Bergen: «Hva er min rolle som tillitsvalgt i varslingssaker?»

God jul og godt nytt år

Kjære medlem,

Også i år har vært et spesielt år, hvor starten av året fortsatt ble preget av covid, samt at svært mange nå har fått det

vanskeligere økonomisk pga. høyere strøm- og matpriser og høyere renter.

 

I mitt første år som hovedtillitsvalgt for Parat er det som har gjort mest inntrykk, hvor fine folk medlemmene i Parat er.

Jeg er blitt imponert av entusiasmen og lojaliteten dere har, og dere står på og gjør en svært god jobb for UiB.

Jeg har dessverre også møtt medlemmer som ikke opplever å bli sett, eller verdsatt og ikke føler seg godt i varetatt.

Jeg håper at jobben som vi tillitsvalgte gjør, kan være med å gjøre dagen litt lettere for de som møter ulike utfordringer,

og oppfordrer alle til å ta kontakt med oss, hvis dere skulle trenge råd og støtte.

Jeg er blitt tatt veldig godt imot som ny leder og har fått hilst på mange av medlemmene, men håper å treffe enda flere i 2023.

Vi ser fram til å arrangere flere medlemsmøter til neste år og skal forsøke å fine gode og interessante tema for møtene.

 

Vi ønsker dere alle ei koselig jul og et godt nytt år

Julehilsen fra styre i Parat UiB (Vi manglet dessverre noen på bildet pga. sykdom og hektiske arbeidsdager)