Parat UiB har flyttet inn i nye lokaler

I slutten av februar flyttet Parat inn i nye lokaler i 5. etasje i Christies gate 18, og alle fagforeningene sitter nå samlet i øverste etasje i bygget.

Årsmøte i Parat UiB 2024

Årsmøte i Parat UiB vil bli avholdt tirsdag 19.mars kl. 15.00. Sted for årsmøtet er Institutt for klinisk odontologi i Årstadveien 19, på møterommet Lateralen i 1.etg. Frist for innsending av saker er til årsmøtet er fredag 23.februar. Innkallingen til årsmøte vil bli sendt mandag 26.februar.

Minner også om at det i etterkant av årsmøtet ca. 15.45 vil bli et foredrag av psykologspesialist Stian Sørheim Espevoll.

Utdrag fra presentasjoner YS Stat-konferansen

YS Stat-leder Jens B. Jahren D

Det er en meget krevende økonomisk situasjon for mange, og det vil sannsynligvis ikke bli bedre i 2024. Vi ser også at vi er blitt liggende bak i flere lønnsoppgjør. Derfor vil det være et klart krav for oss at det er behov for et godt oppgjør, Det er store forventninger om å opprettholde kjøpekraft blant våre medlemmer.

Jahren er opptatt av viktigheten av å beholde riktig kompetanse i staten. Lønn er at av virkemidlene staten rår over for å sikre riktig kompetanse. Det handler om å sikre god service, trygghet og sikkerhet for alle i hele Norge. Vi må sørge for å beholde flere av de dyktige ansatte som i dag jobber i staten, og da mener jeg lønn er et godt virkemiddel, og da er det lurt med et godt lønnsoppgjør

 

Teknologi og digitaliseringsminster Karianne Tung

Mål om en Hovedtariffavtale (HTA), men partene må bli enige om det i fellesskap. Rapport fra FAFO vedr. konsekvenser av to HTA skal være klar 1.mars

 

Merete Onshus, sjeføkonom i YS

Resultatet av arbeidet i Holden IV utvalget vedr. Frontfagsmodellen, og presenterte bl.a. utvalgets hovedkonklusjoner:

• Det inntektspolitiske samarbeidet og samspillet i den økonomiske politikken har bidratt til
en god og balansert utvikling i norsk økonomi

• Frontfagsmodellen innebærer at lønnsveksten i industrien fungerer som en norm for
lønnsveksten i andre deler av økonomien

• Det er iboende interessemotsetninger i lønnsdannelsen og de spenninger dette skaper
forsterkes ved store og uventede omveltninger i økonomien

• Koordinert lønnsdannelse gjennom frontfagsmodellen særlig viktig i slike tider

• Utvalget slutter opp om frontfagsmodellen

• Akademikerne og Unio støtter frontfagsmodellen, men
– Akademikerne ønsker mindre styring av lokal lønnsdannelse
– Begge ønsker større fleksibilitet i den økonomiske rammen