Lokale lønnsforhandlinger

Vi har fått svært god respons fra medlemmer på e-post om innsending av lønnskrav i år og alle mottatte lønnskrav er nå registrert og årets lokale forhandlinger er i gang. Vi gjør oppmerksom på at det i år et mellomoppgjør og at potten er liten.

 

Noe av årsaken til at potten er liten er også at alle som er medlemmer i YS/LO (Parat og NTL) allerede har fått 31.000 i de sentrale forhandlingene i mai, og at det derfor kun er igjen 0,85% av lønnsmassen å forhandle om.

 

Vi har full forståelse for at mange av våre medlemmer nok vil komme til å bli skuffet over resultatet, men vi vil jobbe videre særlig med å få utlikna lønnsforskjellene mellom nyansatte og ansatte med lengre ansiennitet. Forhandlingene skal være avsluttet innen 31.oktober.