Parat- og tariffkonferansen 2023

Årets Parat- og tariffkonferanse ble arrangert 02.-03.mars. Parats leder Unn Kristin Olsen og forhandlingsskjef Turid Svendsen informerte om de kommende lønnsforhandlingene. Det er i år et mellomoppgjør og det skal kun forhandles om lønn. Parats krav er å øke kjøpekraften for de lavest lønt, og vi må sikre medlemmene en rettmessig andel av verdiskapningen i virksomhetene. Det tekniske beregningsutvalgets sitt foreløpig anslag om prisvekst i år er på 4,8 prosent. Ifølge Svendsen er først og fremst prisutviklingen som avgjør om vi får gjennomslag for kravet om økt kjøpekraft. Det er mye som tyder på at vi får et oppgjøre mellom 4,8-5,4 prosent. Det er konkurranseutsatt industri som legger føringene for oppgjøret. Et dilemma er imidlertid knyttet til at hvis lønnstilleggene for de lavtlønte blir for høye, kan i verste fall jobbene forsvinne fordi bedriftene ikke har økonomisk bæreevne til å takle de økte lønningene.

Andre temaer på konferansen «Tenke globalt – handle lokalt» – grønne tariffavtaler, «samarbeid og medbestemmelse» og «Norsk arbeidliv 2023».