Søknadsfrist Parats utdanningsstipend er 01.oktober

Vi minner om at fristen for å søke om Parat sitt utdanningsstipend i høst er 01.oktober.

Parat har fire stipendkategorier:
a) Stipend for utdanning på videregående skole/fagbrev
b) Stipend for utdanning på fagskole
c) Stipend for utdanning på høgskole og universitet
d) Stipend for annet/kortere yrkes- eller organisasjonsfaglig oppdatering, herunder Parats egne arrangementer

Dere finner mer info ved å følge lenka nedenfor.

Parat Kompetanse – Retningslinjer for Parats utdanningsstipend