Parat julelunsj

Påmelding (Klikk på den linken hvor du ønsker å delta)

1 desember kl 11:45-12:30      Lauritz Meltzers hus, Fosswinckelsgt 6, 9etg
ADM

5 desember kl 11:45-12:30      BB-Bygget
MOFA

7 desember kl 11:45-12:30      Inst. For Biologi , Thormøhlensgt 53A/B
MNFA

9 desember kl 11:45-12:30      Årstadveien 19
INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI

12 desember kl 11:45-1230     Lauritz Meltzers hus, Fosswinckelsgt 6, 9etg
HF/SV/JUR/PSYKOLOGI/UM/UB/SARS