YS Statkonferansen 17.-18. januar 2023

YS Statkonferansen ble arrangert 17.-18.januar og hovedtema på konferansen var tillitsreformen og beredskap. Jens Jahren er ny leder for YS Stat. Han  innledet konferansen og understreket at det kommende lønnsoppgjøret blir viktig, og at medlemmer har forventninger etter et moderat lønnsoppgjør i fjor. Prisveksten og den økte renta har spist opp lønnsveksten vi fikk i 2022. Det skaper spenning inn mot det kommende lønnsoppgjøret, samtidig som YS Stat må opptre som en ansvarlig part i de kommende forhandlingene. Han nevnte også at mange med lang erfaring føler nå en frustrasjon, og at det er vanskelig å få den kompetansen man trenger. Mange som går over i det private næringslivet.

YS leder  Hans Erik Skjæggerud sa bl.a. at YS vil sette livslang læring øverst på dagsorden. Det trengs bedre finansiering og og bedre avtaler med arbeidsgiverne. Det er en nedadgående trend i antall som ta videreutdanning, og at medlemmer må motiveres til kompetanseutvikling.

Statsråd Sigbjørn Gjelsvik holdt et innlegg om bl.a. tillitsreformen i staten, og at den skal kunne gi mer faglig frihet og mer tillitsbasert styring, samt øke de ansatte i førstelinja sin mulighet til å få brukt kompetansen sin. Han oppfordret til å bruke denne muligheten til å få luke bort rapporteringskrav som ikke er nødvendig.

YS Stat – Mette Skare redegjorde for den nye hovedavtalen i staten. Formålsparagrafen er styrket slik at medbestemmelsen er videreutviklet og skal sikre involvering tidligere i prosesser. Den nye hovedavtalen skal også styrke de tillitsvalgte rettigheter og påvirkning.