Kurs og faglig påfyll for tillitsvalgte

Parat er opptatt av å gi de tillitsvalgte støtte og kompetanse slik at de kan utføre sine oppgaver på en god måte, og føle seg trygge i rollen som tillitsvalgt. Nye tillitsvalgt får alle tilbud om grunnopplæring. Parat tilbyr også ulike fordypningskurs i bl.a forhandlingsteknikk, konflikthåndtering og presentasjonsteknikk.  Det er også mulig for tillitsvalgte å ta deltidsstudier som gir studiepoeng.

15.februar arrangerer Parat region vest  møte for tillitsvalgte med temaet «Hva er min rolle som tillitsvalgt i varslingssaker?» Link for info påmelding er satt inn nedenfor.

Parat Kompetanse – Kurs – Bergen: «Hva er min rolle som tillitsvalgt i varslingssaker?»