Lokale lønnsforhandlinger

Vi har fått svært god respons fra medlemmer på e-post om innsending av lønnskrav i år og alle mottatte lønnskrav er nå registrert og årets lokale forhandlinger er i gang. Vi gjør oppmerksom på at det i år et mellomoppgjør og at potten er liten.

 

Noe av årsaken til at potten er liten er også at alle som er medlemmer i YS/LO (Parat og NTL) allerede har fått 31.000 i de sentrale forhandlingene i mai, og at det derfor kun er igjen 0,85% av lønnsmassen å forhandle om.

 

Vi har full forståelse for at mange av våre medlemmer nok vil komme til å bli skuffet over resultatet, men vi vil jobbe videre særlig med å få utlikna lønnsforskjellene mellom nyansatte og ansatte med lengre ansiennitet. Forhandlingene skal være avsluttet innen 31.oktober.

Parat- og tariffkonferansen 2023

Årets Parat- og tariffkonferanse ble arrangert 02.-03.mars. Parats leder Unn Kristin Olsen og forhandlingsskjef Turid Svendsen informerte om de kommende lønnsforhandlingene. Det er i år et mellomoppgjør og det skal kun forhandles om lønn. Parats krav er å øke kjøpekraften for de lavest lønt, og vi må sikre medlemmene en rettmessig andel av verdiskapningen i virksomhetene. Det tekniske beregningsutvalgets sitt foreløpig anslag om prisvekst i år er på 4,8 prosent. Ifølge Svendsen er først og fremst prisutviklingen som avgjør om vi får gjennomslag for kravet om økt kjøpekraft. Det er mye som tyder på at vi får et oppgjøre mellom 4,8-5,4 prosent. Det er konkurranseutsatt industri som legger føringene for oppgjøret. Et dilemma er imidlertid knyttet til at hvis lønnstilleggene for de lavtlønte blir for høye, kan i verste fall jobbene forsvinne fordi bedriftene ikke har økonomisk bæreevne til å takle de økte lønningene.

Andre temaer på konferansen «Tenke globalt – handle lokalt» – grønne tariffavtaler, «samarbeid og medbestemmelse» og «Norsk arbeidliv 2023».

Årsmøte i Parat UiB 2023

Årsmøte i Parat UiB vil bli avholdt mandag 13.mars kl. 14.30. Årsmøte vil bli arrangert som et webinar, men de som ønsker å treffe styret og andre medlemmer i Parat møter opp på auditorium B301 i Sentralblokka ( Det medisinske fakultet).  Innkalling med til årsmøtet bli sendt ut 20.februar. Påminnelse med link for de som ønsker å delta via webinar sendes ut mandag 13.mars.