Det er brudd i forhandlingene om ny hovedtariffavtale i staten. Etter intense forhandlinger lørdag kveld og natt til søndag ble det klart at brudd var uunngåelig for YS Stat.
Av Vetle Daler 30.04.2018 23:04

– Vi har strukket oss langt for å finne en forhandlingsløsning, men våre krav har blitt ikke blitt imøtekommet av staten, sier Parats forhandlingsleder Unn Kristin Olsen.

– Selv om partene har kommet fram til en økonomisk ramme i tråd med frontfaget, er det totale tilbudet av en slik art at vi ikke fant å kunne godta det, sier hun.

Staten har heller ikke vært villige til å gjennomføre reelle forhandlinger på andre viktige punkter i tariffavtalen, og har avvist å diskutere taket på pensjonsgivende tillegg. Parat har dessuten krev endringer i lokale bestemmelser hvor målet har vært å styrke de tillitsvalgtes situasjon. Heller ikke dette har staten vært villig til å diskutere.

YS Stat står sammen med Unio og LO Stat, som også har brutt forhandlingene. Hovedtariffoppgjøret i staten går nå til mekling. Meklingsfrist er satt til 23. mai kl 24:00. Dersom denne meklingen ikke fører fram, vil en eventuell streik i staten kunne iverksettes fra 24. mai kl 00:00.

Informasjon om oppgjøret finner du også på www.parat.com og www.jegerstatsansatt.org/