Det blir ingen streik i staten.

I mellomoppgjøret 2019 er partene kommet til enighet. Det blir derfor ikke streik i staten i forbindelse med det sentrale oppgjøret 2019.