Tillitsvalgte

 

Hovedtillitsvalgt :                           2020 – 2022  Randi Heimvik
Vara hovedtillitsvalgt:                   2021 –  2023   Linda Emdal 

Sentraladministrasjonen:
2020 – 2022  Tillitsvalgt:                 Liv-Grethe Gudmundsen,     FIA
2021 – 2023  Vara:                              Mona Viksøy                              U.dir kontor

Det Matematisk-Naturvitenskapelige fakultet:
2021 – 2023    Tillitsvalg:                Heidi Lappegård    MNFA – fakultet
2021 – 2023    Vara:                           Frank Midtøy          Institutt for biovitenskap
2021 – 2022    Vara:                           Irene Heggstad       Institutt gor geovitenskap

Det Medisinsk-Odontologiske fakultet:
2020 – 2022    Tillitsvalgt:              Elin Myhrvold,                  Med fakultet
2021 – 2023    Vara                            Irene Lavik Hjelmaas         K2

Det Psykologiske Fakultet:
2021 – 2023  Tillitsvalgt:                Elisabeth Aronsen Straume     PSYK fakultet
2021  – 2022  Vara                             Helga Marie Meling, ISP

Det Juridiske  Fakultet:
2020 – 2022  Tillitsvalgt:               Robert Thomas Stavenes,     JUR fakultet
2021 – 2023  Vara:                            Eli Tjerandsen,                           JUR fakultet

Universitetsbiblioteket:
2021– 2023   IDU                               Morten Heiselberg        Universitetsbiblioteket

KMD
2021 – 2023 Tillitsvalgt                 Kari Merete Paulsen    KMD fakultet
2021 – 2022  Vara                             Fredrik Malmedal Salhus