Tillitsvalgte

 

Hovedtillitsvalgt :                        2022 – 2024  Linda Emdal
Vara hovedtillitsvalgt:                   2023 – 2025  Elisabeth Aronsen Straume

Fellesadministrasjonen:
2022 – 2024  Tillitsvalgt: Liv-Grethe Gudmundsen,  Forsknings- og innovasjonsavd. 
2023 – 2025  Vara repr.:    Mona Viksøy, Universitetsdirektørens kontor

Det humanistiske  fakultet:
2022 – 2024  Tillitsvalgt:  Elisabeth Akselvoll, Det humanistiske fakultet

Det juridiske  fakultet:
2022 – 2024  Tillitsvalgt:  Robert Thomas Stavenes, Det juridiske fakultet

KMD
2023 – 2025 IDU repr.:    Kari Merete Paulsen, Fakultet for kunst, musikk og design
2022 – 2024  IDU repr.:     Fredrik Malmedal Salhus, Fakultet for kunst, musikk og design

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet:
2023 – 2025    Tillitsvalgt: Heidi Lappegård, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
2023 – 2025    Vara repr.:         Frank Midtøy          Institutt for biovitenskap
2022 – 2024    Vara repr.:         Irene Heggstad       Institutt for geovitenskap

Det medisinske fakultet:
2022 – 2024    Tillitsvalgt: Elin Myhrvold, Det medisinske fakultet
2023 – 2025    Vara repr.:     Irene Lavik Hjelmaas, Klinisk insitutt 2

Det psykologiske fakultet:
2023 – 2025  Tillitsvalgt:  Elisabeth Aronsen Straume, Det psykologiske fakultet
2022  – 2024  Vara repr.:   Helga Marie Meling, Institutt for samfunnspsykologi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet:
2023 – 2025  Tillitsvalgt: Iva Germanova, Det samfunnsvitenskapelige fakultet (fra okt. 2023)
2022  – 2024  Vara repr.:    Janne F. lønne,  Det samfunnsvitenskapelige fakultet (fra okt. 2023)

Universitetesmuseet
2022 – 2024 Tillitsvalgt:  Angela Weigand, Avdeling for samlingsforvaltning