Tillitsvalgte

Tillitsvalgte 2017 – 2019

Hovedtillitsvalgt :
2018 – 2020  Randi Heimvik

Sentraladministrasjonen:
2018 – 2020 Tillitsvalgt: Liv-Grethe Gudmundsen,   Forskningsadministrativavdeling
2017 – 2019 Vara: Thorolf Førde, Økonomiavdelingen

Det Matematisk-Naturvitenskapelige fakultet:
2017- 2019 Tillitsvalgt: Linda Emdal, MNFA fakultetsekretariat
2018 – 2020 Vara: Frank Midtøy, Institutt for biovitenskap (BIO)
2018 – 2020 Vara: Heidi Lappegård, MNFA fakultetsekretariat

Det Medisinske fakultet:     
2018 – 2020  Tillitsvalgt: Mona Isaksen, Institutt for klinisk odontologi
2018 – 2020  Vara: Elin Myhrvold, Med-sekretariat
2017 – 2019  Vara: Anita Bugge Koldingsnes, Institutt for biomedisin

Det Humanistiske Fakultet:
2017 – 2019  Tillitsvalgt: Jannie Idsal, AHKR

Det Psykologiske Fakultet:
2017 – 2019 Tillitsvalgt: Helga Marie Meling, Institutt for samfunnspsykologi

Det Juridiske  Fakultet:
2018-2020  Tillitsvalgt: Eli Tjerandsen, Det juridiske fakultet
2017-2019  Vara: Robert Thomas Stavenes

Universitetsmuseet i Bergen:
2017 – 2019 Vara: Alf Helge Søyland,
Avd. for naturhistorie, Arboretet og botaniske hager

Universitetsbiblioteket:
2017 – 2019 Vara Pedro Vasquez, Avdeling for spesialsamlinger

Fakultet for kunst, musikk og design (KMD)
2018-2020   Tillitsvalgt:   Kari Merete Paulsen
2018-2020   IDU repr:      Kristian Skjold