Tillitsvalgte

 

Hovedtillitsvalgt :                          2022 – 2024  Linda Emdal
Vara hovedtillitsvalgt:                  2022 – 2023  Elisabeth Aronsen Straume

Sentraladministrasjonen:
2022 – 2024  Tillitsvalgt:                 Liv-Grethe Gudmundsen,     FIA
2021 – 2023  Vara:                              Mona Viksøy                              U.dir kontor

Det Matematisk-Naturvitenskapelige fakultet:
2021 – 2023    Tillitsvalgt:              Heidi Lappegård    MNFA – fakultet
2021 – 2023    Vara:                           Frank Midtøy          Institutt for biovitenskap
2022 – 2024    Vara:                           Irene Heggstad       Institutt for geovitenskap

Det Medisinsk-Odontologiske fakultet:
2022 – 2024    Tillitsvalgt:              Elin Myhrvold,                  Med fakultet
2021 – 2023    Vara                            Irene Lavik Hjelmaas         K2

Det Psykologiske Fakultet:
2021 – 2023  Tillitsvalgt:                Elisabeth Aronsen Straume     PSYK fakultet
2022  – 2024  Vara                             Helga Marie Meling, ISP

Det Juridiske  Fakultet:
2022 – 2024  Tillitsvalgt:               Robert Thomas Stavenes,     JUR fakultet
2021 – 2023  Vara:                            Eli Tjerandsen,                           JUR fakultet

Universitetsbiblioteket:
2021– 2023   IDU                               Morten Heiselberg        Universitetsbiblioteket

KMD
2021 – 2023 Tillitsvalgt                 Kari Merete Paulsen    KMD fakultet
2022 – 2024  Vara                             Fredrik Malmedal Salhus

HF
2022 – 2024 Tillitsvalgt                 Elisabeth Akselvoll     HF fakultetet

Universitetesmuseet
2022 – 2024 Tillitsvalgt                 Angela Weigand            UM
2022 – 2023 Vara                             Bjørn Reidar Olsson    UM