Lønnsoppgjøret 2017

Enighet i de sentrale lønnsforhandlingene: Les her

Lønnsoppgjøret 2017 er et mellomoppgjør. Det betyr at partene forhandler om kroner og øre, altså hvor mye du og jeg får i lønnstillegg. Å forhandle frem bedre lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene er det aller viktigste YS jobber med.

Følg med her

lonn