Det er nå kommet melding fra Departementet om potten ved de lokale forhandlingene. Hele tabllen finner du her:  Lønnsoppgjøret 2016

Det er satt av følgende for UiB

Akademikerne                   9 723 500
YS/LO/Unio                     22 515 930
Til sammen                     32 239 440

En skal her huske på at YS/LO/Unio allerede har fått 50 % med virkning fra 1 mai, mens Akademikerne ikke får lønnsendring før etter de lokale forhandlingen.

Medlemsmøter Parat UiB

Det vil bli avholdt medlemsmøter med tema Lokale lønnsforhandlinger som følger

9 august kl 11:30 – 12:30
for medlemmer ansatt ved
ADM/HF/JUR/SV/PSYKOLOGI/MUSEUM/BIBLIOTEK  
auditoriet i Stein Rokkans Hus, Nygårdsgaten 5  Meld deg på her

16 august kl 14:00 – 15:00
for medlemmer ansatt ved
ADM/HF/JUR/SV/PSYKOLOGI/MUSEUM/BIBLIOTEK 
auditoriet i Stein Rokkans Hus, Nygårdsgaten 5 Meld deg på her

15 august kl 13:00 – 14:00
for medlemmer ansatt ved MNFA
Auditorie 5 i Realfagbygget, Allégt. 4 Meld deg på her

11 august kl 12:00 – 13:00
for medlemmer ansatt ved Odontologibygget
auditorie A-CAVUM  Meld deg på her

17 august kl 11:30 – 12:30
for medlemmer ansatt ved MOFA
auditorium 4 i BB bygget Meld deg på her