Tillitsvalgte

Tillitsvalgte 2017 – 2019

Hovedtillitsvalgt :
2016 – 2018  Randi Heimvik

Sentraladministrasjonen:
2016 – 2018 Tillitsvalgt: Liv-Grethe Gudmundsen,   Forskningsadministrativavdeling
2017 – 2019 Vara: Thorolf Førde, Eiendomsavdelingen
2017 – 2018 Vara: Anne-Chatrine Lien, IT-avdelingen

Det Matematisk-Naturvitenskapelige fakultet:
2017- 2019 Tillitsvalgt: Irene Heggstad, Elektronmikroskopisk felleslaboratorium
2016 – 2018 Vara:Heidi Lappegård, Institutt for geovitenskap
2017 – 2019  Vara: Linda Emdal, Institutt for geovitenskap

Det Medisinsk-Odontologiske fakultet:     
2016 – 2018  Tillitsvalgt: Mona Isaksen, Institutt for klinisk odontologi
2017 – 2019  Vara: Anita Bugge Koldingsnes, Institutt for biomedisin

Det Humanistiske Fakultet:
2017 – 2019         Tillitsvalgt: Jannie Idsal, AHKR
2017 – 2018          Vara: Line Nævdal, Fakultetsadministrasjonen

Det Psykologiske Fakultet:
2017 – 2019 Tillitsvalgt: Helga Marie Meling, Institutt for samfunnspsykologi

Det Juridiske  Fakultet:
2016 – 2018 Tillitsvalgt: Eli Tjerandsen, Det juridiske fakultet
2017 – 2019 Vara: Robert Thomas Stavenes

Universitetsmuseet i Bergen:
2017 – 2019 Vara: Alf Helge Søyland,
Avd. for naturhistorie, Arboretet og botaniske hager

Universitetsbiblioteket:
2017 – 2019 Vara Pedro Vasquez, Avdeling for spesialsamlinger