Det er nå kommet melding fra Departementet om potten ved de lokale forhandlingene. Hele tabllen finner du her:  Lønnsoppgjøret 2016

Det er satt av følgende for UiB

Akademikerne                   9 723 500
YS/LO/Unio                     22 515 930
Til sammen                     32 239 440

En skal her huske på at YS/LO/Unio allerede har fått 50 % med virkning fra 1 mai, mens Akademikerne ikke får lønnsendring før etter de lokale forhandlingen.