Frist for lokale lønnsforhandlinger 2016

FRIST FOR INNSENDELSE AV KRAV ER MANDAG 22.08.16 KL 12:00

Det har i år vært en del utfordringer for partene hvordan de lokale forhandlingene skal behandles, dette med bakgrunn i at vi nå har 2 forskjellige tariffavtaler, YS/Parat-LO/NTL-Unio/Forskerforbundet har en avtale (se vedlegg), mens Akademikerne har en egen avtale. Partene har nå kommet frem til en løsning som vil føre til en utveksling av kravene, med arbeidsgiver, i begynnelse av september.

Dette er en absolutt frist, krav som kommer inn etter fristen vil ikke bli registrert.

Kravet kan sendes som pdf fil til post@parat.uib.no

Kravskjema finner du her

eller sendes med interpost til:

Parat UiB,
Stein Rokkans Hus
Nygårdsgt. 5
5015 Bergen