INGEN STREIK I STATEN

Staten og YS Stat er enige om en fordeling av lønnstillegg der 50 prosent gis sentralt og 50 prosent skal fordeles lokalt gjennom forhandlinger i de enkelte etater og virksomheter.

I praksis vil det si at det gis et generelt lønnstillegg til alle på 1,15 prosent med virkning fra 1. mai, mens resten fordeles lokalt med virkning fra 1. juli. Til sammen fyller dette rammen fra frontfaget på 2,4 prosents lønnsøkning i år.

Også LO Stat og Unio kom til enighet med staten. Dermed blir det ingen streik i forbindelse med årets tariffoppgjør.

– Alt i alt har meklingen gitt oss et bedre resultat på fordeling av økonomi og forhandlingsbestemmelser enn vi ville oppnådd hvis vi hadde akseptert statens tilbud i de ordinære forhandlingene. Vi har rett og slett fått en bedre tariffavtale, sier Arnesen.

Han er spesielt tilfreds med de nye forhandlingsbestemmelsene, som han mener vil komme medlemmene til gode.
– Partene på virksomhetsnivå vil nå få betydelig mer ansvar for fordelingen av den lokale lønnsmassen. Samtidig vil det fortsatt bli gitt generelle tillegg i de sentrale forhandlingene. Dette er en løsning vi hilser velkommen, sier YS Stat leder Pål N Arnesen.

Når det gjelder pensjon, blir det ingen endring i forbindelse med dette oppgjøret.
– Pensjonsspørsmålet ble i realiteten avgjort av arbeidsministeren da hun vingeklippet prosessen allerede før meklingen startet. Det er sterkt beklagelig at vi blir fratatt demokratiske rettigheter når det gjelder forhandling om pensjon, sier YS Stat-leder Pål N Arnesen.

– Fra Parats side er vi meget tilfreds med det samlede resultatet, selv om vi selvfølgelig skulle ønsket at den videre prosessen rundt offentlig tjenestepensjon også hadde blitt avklart, sier Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud.

– Når det ikke lengre var mulig etter at arbeidsministeren fratok oss den muligheten 3. mai har vi hatt fokus på å videreutvikle hovedtariffavtalen i staten. Det har vi fått til, særlig på de lokale forhandlingsbestemmelsene, hvor mange nye muligheter nå er åpnet. Vi har gode erfaringer med lokale forhandlinger hvor våre dyktige tillitsvalgte gjennom mange lønnsoppgjør har bevist de lykkes med å få gode resultater for medlemmene, sier Parat-lederen.

– Oppsummert har vi fått en betydelig bedre resultat gjennom megling enn tilfellet var ved bruddet i forhandlingene 1. mai. At vi nå har en annen, og etter vårt syn bedre tariffavtale enn Akademikerne, er spennende og noe jeg er sikker på vil komme våre medlemmer tilgode, sier Hans-Erik Skjæggerud

Eventuell streik

Medlemmer ved Parat UiB er ikke tatt ut ved en eventuell streik.
Fengsler tas ut hvis eventuell streik i staten trappes opp
25.5.2016
– Vi har varslet ytterligere plassfratredelse for medlemmer ved fengslene og tollere ved Oslo havn, opplyser Pål N. Arnesen, leder for YS Stat. Natt til torsdag er det frist i meklingen i lønnsoppgjøret i staten. Kommer ikke partene til enighet iverksettes streik fra arbeidstidens begynnelse torsdag 26. mai.

document image 1

YS Stat har tidligere varslet at medlemmer i departementene og i tolletaten vil bli tatt ut i en eventuell streik.I dag varslet YS Stat om plassfratredelse for ytterligere 75 medlemmer, tilknyttet Norsk tollerforbund og Kriminalomsorgens yrkesforbund. Medlemmer ved disse arbeidsstedene vil bli tatt ut i en eventuell streik fra kl 06.00 mandag 30. mai.

LO Stat og Unio, som er de to andre hovedsammenslutningene på arbeidstakersiden, har varslet egne uttak.

Dette er streikeuttaket i YS Stat

Tas ut 26. juni klokken 06.00:
Departementene i Oslo: 228 personer

Tas ut 28. juni klokken 06.00:
Tolletaten Gardermoen: 43
Tolletaten:Oslo: 1
Tolletaten Kongsvinger: 1
Totalt 45 personer

Tas ut 30. juni klokken 06.00:
Tolletaten Oslo havn: 36
Tolletaten Gardermoen: 1

Kriminalomsorgen:
Bjørgvin fengsel: 32
Bergen fengsel: 1
Åna fengsel: 1
Drammen fengsel: 1
Ullersmo fengsel: 1
Bastøy fengsel: 1
Oslo fengsel: 1

Innspurten i meklingen i statsoppgjøret

Innspurten i meklingen i statsoppgjøret startet hos Riksmekleren klokken 10 i dag mandag. YS Stat-leder Pål N. Arnesen er spent på utfallet av meklingen.

 – Jeg er meget spent før innspurten, særlig når det gjelder de to sentrale punktene som gjelder fordeling av ramma og pensjon. Det er dette jeg ser som de to store utfordringene, sier Pål N. Arnesen.

Han forteller at forhandlingsdelegasjonen fra YS Stat stiller med stor meklingsvilje.

– Jeg regner med at vi får nok å bryne oss på de nærmeste dagene. Et spørsmål er hvor bindende det vil være for innspurten at staten allerede har inngått en tariffavtale med akademikerne, sier Arnesen.

Hele delegasjonen fra YS Stat møtes mandag klokken 10.00 hos Riksmekleren i Grensen i Oslo. Meklingsfristen er midnatt natt til torsdag 26. mai. Blir partene ikke enige hos Riksmekleren, blir det streik i staten fra arbeidstidens begynnelse torsdag 26. mai.